Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty

Přihláška k místnímu poplatku ze psů

27.09.2016 07:56
 
pdf.png
 

Žádost o dotaci

10.10.2015 23:20
 
soubor.png
 

Místní poplatky: Poplatek za odpady dle OZV č. 1/2012

14.01.2013 16:16

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

1) Formulář k registraci k poplatku za komunální odpad
2) Formulář Žádosti o osvobození od poplatku za komunální odpad
3) Formulář Odhlášení poplatníka od poplatku za komunální odpad

 
doc.png soubor.png doc.png
 

Žádost o povolení ke zřízení sjezdu z místní komunikace

19.11.2012 16:09

připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci, § 10 odst. 1, zák. č. 13/1997
 
soubor.png
 

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace

14.11.2012 16:17

- Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace
(umístění inženýrských sítí dle § 25, odst. 6 písm. d) zák. č. 13/1997)
překop x protlak
 
soubor.png
 

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

14.11.2012 16:13

- Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 
soubor.png
 

Návrh na pořízení Změny územního plánu ( § 46 zákona č. 183/2006 Sb.)

14.11.2012 16:11
 
pdf.png
 

Místní poplatky dle OZV č. 2/2011:Poplatek z ubytovací kapacity

08.11.2012 11:42

- Ohlášení poplatku z ubytovací kapacity

 
pdf.png doc.png
 

Místní poplatky dle OZV č. 2/2011:Poplatek ze vstupného

08.11.2012 11:38

- Ohlášení poplatku ze vstupného
- Vyúčtování poplatku ze vstupného

 
pdf.png doc.png pdf.png doc.png
 

Místní poplatky dle OZV č. 2/2011: Poplatek za užívání veřejného prostranství

08.11.2012 11:35

- Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství

 
pdf.png doc.png
 
Oficiální stránky obce Dolní Tošanovice © 2024 | poslední aktualizace: 08.09.2020 17:05