Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty

E-podatelna

05.04.2008 22:14


1. adresa e-podatelny: urad@dolnitosanovice.cz

Tato adresa není určena pouze pro komunikaci se zaručeným elektronickým podpisem.

2. adresa umístění elektronické podatelny:
Obec Dolní Tošanovice, Dolní Tošanovice č. 36, 739 53

3. kvalifikovaný certifikát obce pro zajištění provozu el. podatelny:

sériové číslo jméno/název(CN) platnost od platnost do
009A4565   8.4.2006 8.4.2007

4. pravidla potvrzování doručování datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je: - zaručený el. podpis oprávněného zaměstnance - datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena - evidenční číslo dokumentu přidělené el. podatelnou.

5. vzor datové zprávy:
"Vaše podání (ev. číslo) bylo přijato dne RRRR-MM-DD HH-MIN-SEC k dalšímu zpracování."

6. technické parametry přijímaných datových zpráv:
- formát *.TXT (prostý text)
- formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
- formát *.rtf (rich text format)
- formát *.doc (soubory sofrwarového produktu Microsoft Word)
- formát *.xls (soubory sofrwarového produktu Microsoft Excel)
- formát *.jpg, *.pdf, *.gif (grafický formát)

7. postup v případě zjištění škodlivého softwaru v přijetí datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

8. vyřizování dotazů týkajících se provozu el. podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu el. podatelny zasílejte na el. adresu urad@dolnitosanovice.cz případně na poštovní adresu obecního úřadu.
 
 
Oficiální stránky obce Dolní Tošanovice © 2024 | poslední aktualizace: 08.09.2020 17:05