Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty

Vánoční besídka

03.01.2011 15:21

Na naší škole se stalo již tradicí pořádat vánoční besídku . Děti se proměnily v malé koledníky, kteří zpívali známé koledy a přednášeli básně. Na závěr nechyběla pohádka O klubíčku. Zapojili se i dospělí, hlavně maminky, výrobou svícnů, které si každý odnesl domů.
 
 

100 let výročí založení školy

23.08.2010 13:01

Naše škola oslavila 100 let

12.6.2010 naše škola v Dolních Tošanovicích oslavila 100 let od svého založení.
Škola v Dolních Tošanovicích byla založena v roce 1910. Až do tohoto roku zde škola nebyla. Děti docházely do školy v Domaslavicích. První kroky ke zřízení školy v Dolních Tošanovicích, za podpory místních občanů, začala Slezská Matice osvěty lidové. Stavba nové školy proběhla velice rychle. Začalo se v květnu 1910 na pozemku Františka Kozla a v září téhož roku byla škola slavnostně otevřena. Škola byla v průběhu let několikrát přestavována až do dnešní podoby.
Historii až do současnosti jsme si připomněli výstavou fotografií, která byla zpřístupněna v rámci oslav i veřejnosti. Na výstavě si návštěvníci mohli prohlédnout a přečíst zápisy z kronik školy od té nejstarší až po tu současnou. Také si mohli zakoupit na památku tohoto výročí drobnou keramiku, pexeso pro děti nebo publikaci o historii školy.
Na výročí přijeli i bývalí zaměstnanci a žáci školy . Někteří bývalí žáci se přišli pozdravit se svými učiteli a vzpomínali na společně prožitá školní léta. Pro hosty a rodiče vystoupily děti ze základní a mateřské školy, kroužek mažoretek a skupina Kanafas . Své taneční umění předvedl i žák Ondřej Volný s partnerkou. V odpoledních hodinách se místní hasiči představili hasičským útokem.
Oslavy byly spojeny s dětskými radovánkami. Po vystoupení byl zábavný program pro děti, který vystřídala diskotéka na přání. Po celý den bylo krásné, slunečné počasí a děti i hosté si odnášeli příjemné zážitky.
Děkujeme za finanční zajištění a pomoc při přípravě hřiště a okolí školy Obecnímu úřadu Dolní Tošanovice. Obecnímu úřadu Horní Tošanovice za zajištění stanu, panelů. Poděkování patří i zaměstnancům základní a mateřské školy za přípravu výstavy a přípravu vystoupení dětí a žáků. Rovněž děkuji za ochotu rodičům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce a všem sponzorům.

PaedDr. Martiňáková Sylva 
 

Zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2009

12.05.2010 14:17
 
pdf.png
 

Karneval ve školní družině

28.04.2010 14:06
 
 

Karneval

28.04.2010 13:49

Společný karneval dětí ZŠ a MŠ v Horních Tošanovicích 26.2.2010
 
 

Vánoce, Vánoce přicházejí

07.01.2010 11:29

Projekt Vánoce, Vánoce přicházejí jsme začali přípravou na Mikuláše. Kreslili jsme andílky , čerty . Každý si udělal i svého andílka z kolíčku a nakreslil přání. Andílci s přáníčky byli součástí výzdoby šatny a rodiče mohli nahlédnou jaké přání mají jejich děti.
V rámci výuky VV a PČ žáci kreslili a vyráběli výrobky, které jsme vystavovali na vánoční výstavě v Horních Tošanovicích. Na výstavu jsme se zajeli také podívat.
Žáci v ŠD upekli a nazdobili perníčky, vyrobili svícny, řetězy, betlémy z papíru a přáníčka pro své blízké.
7.12. jsme se jeli podívat na výstavu betlémů do Komorní Lhotky, kde jsme vystavovali také náš keramický betlém.
Pro veřejnost jsme uspořádali předvánoční besídku, kde žáci zazpívali koledy, zdobili stromeček a předvedli muzikál O Červené Karkulce. Paní kuchařka napekla voňavé cukroví, děti přidaly své perníčky a hosté si poseděli u malého občerstvení. Podle zájmu si mohli poskládat dárkovou tašku z vánočního papíru a namalovat si vánoční obrázek na sklo.
21.12 jsme program s pohádkou zahráli dětem v MŠ , předali perníčky a kornoutky, které žáci pro děti zhotovili.Poslední školní den si děti pod stromečkem rozbalily nové hry, s kterými si budou hrát ve školní družině a o přestávkách.
řed. školy


 
 

Divadlo v Třanovicích

12.05.2009 13:07

Na setkání" Dětí před oponou" v Třanovicích, jsme se vydali s pohádkou Císařovy nové šaty.
 
 

Festival kreslení

12.05.2009 12:54

V letošním roce nás na festivalu kreslení ," Krajina mého domova "v Komorní Lhotce ,reprezentovali 2 žáci.
 
 

Dětský karneval

12.05.2009 12:35
 
 

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2008

16.03.2009 10:07
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Dolní Tošanovice © 2021 | poslední aktualizace: 08.09.2020 17:05