Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty

A.5 ENERGETIKA, SPOJE

23.05.2011 10:46


 
pdf.png pdf.png
 

A.6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ, ASANACE

23.05.2011 10:44
 
pdf.png pdf.png
 

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ TOŠANOVICE

23.05.2011 10:24

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ TOŠANOVICE
PŘÍLOHA Č. 3 K OOP Č. 1/2011

B.1 TEXTOVÁ ČÁST
B.2 VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ TOŠANOVICE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (POSOUZENÍ PODLE ZÁK. Č. 100/2001 SB.)
 
 

B.1 TEXTOVÁ ČÁST

23.05.2011 10:17
 
pdf.png
 

B.2 VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ TOŠANOVICE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (posouzení podle zák. č. 100/2001 Sb.)

23.05.2011 10:06
 
pdf.png pdf.png
 

B. GRAFICKÁ ČÁST

23.05.2011 10:01

B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES
B.2 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU
B.3 ŠIRŠÍ VZTAHY
 
 

B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES

23.05.2011 09:44
 
pdf.png pdf.png
 

B.2 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

23.05.2011 09:35
 
pdf.png pdf.png
 

B.3 ŠIRŠÍ VZTAHY

23.05.2011 09:25
 
pdf.png pdf.png
 
Oficiální stránky obce Dolní Tošanovice © 2024 | poslední aktualizace: 08.09.2020 17:05